Учебен център „Бест Драйв” ЕООД е създаден с идеята да предложи обучение и преквалификация на водачи на МПС. Работата ни се основава в качество и личностно отношение към клиентите. Екипът на Учебен център „Бест Драйв” е съставен от висококвалифицирани преподаватели с доказан опит. Центърът разполага с една от най - съвременните и технически оборудвани бази в България.

Учебният център е лицензиран да предлага следните видове обучения и преквалификации:

- извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС като часовете по кормуване се провеждат в районите: Драгалевци, Бояна, Овча купел, Красно село, Хладилника, Център, Сухата река, Левски или на удобно за вас място.

Кандидатите за придобване на МПС от кат. „В” имат възможността да кормуват на излючитлно модерен и удобен автомобил с марка BMW 3 ER REIHE.

- допълнително обучение за възстановяване на контролни точки;

- професионална компетентност за начално и периодично обучение на водачи за пътници и товари по Наредба 41 от 4 август 2008 г.; 

- ръководител транспортна дейност за придобиване на професионална компетентност по Наредба 33 от 3 ноември 1999 г.;

- придобиване и удължаване срока на валидността на ADR свидетелство на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари по Наредба № 40 от 14 януари 2004 г.;

- придобиване и удължаване срока на валидността на ADR удостоверение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари в съотвествие с изискванията на ADR.

 

Към учебния център функционира Център за професионално обучение, който осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и други нормативни актове, отнасящи се до квалификацията, преквалификацията и придобиването на професионална квалификация.

Съгласно издадена Лицензия № 201112928 на основание чл. 42, т. 2 от ЗПОО със Заповед № 604/ 28.09.2011 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение, ЦПО към Учебен център „Бест Драйв” EООД организира и провежда квалификационни курсове целогодишно, в зависимост от потребностите на нашите клиенти.

 

 Някои от най-атрактивните професии за транспортните предприятия са:

•  Техник по транспортна техника;

•  Монтьор на транспортна техника;

•  Монтьор на подемно-транспортна техника;

•  Работник по транспортна техника;

•  Пътен строител;

•  Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт;

•  Водач на МПС за обществен превоз;

•  Данъчен и митнически посредник;

•  Офис – мениджър;

•  Оператор на компютър.

 

Обучението по отделните професии и специалности се извършва на групи, по разработени учебни програми, в съответствие с Държавните образователни изисквания.

 

Учебен център „Бест Драйв” предлага и следните ключови компетентности:

•  КК 2 - Общуване на чужди езици /Английски език и Турски език/;

•  КК 4 - Дигитална компетентност /Компютърна грамотност/;

• КК 6 - Обществени и граждански компетенции /Новите европейски изисквания при извършване на международен транспорт на пътници и товари/;

След завършване на обучението всеки обучаван получава документ, който му гарантира признаване на получената квалификация. 

Бладодарим Ви, че ни се доверихте.