На  13 и 14 октомври 2018 г. (събота и неделя)  в "Учебен център Бест Драйв" ЕООД, гр. София, ще се проведе обучение за професионална компетентност за ръководители на транспорта за придобиване на Удостоверение за професионална компетентност за вътрешен или международен превоз на пътници и/или товари. Обучението се провежда само след предварително записване на кандидатите. За повече информация, моля позвънете на тел. 0884849898.